Polowania w Polsce

Polowania indywidualne w Polsce

Polowania odbywają się wyłącznie na terenach łowieckich. Odbywają się one w sprecyzowanym okresie polowań. Ustala się określone okresy wyjścia na polowania na zwierzęta łowne. Różnią się one w zależności od gatunku i rodzaju. Przykładowo, polowania na byki jelenia szlachetnego w Polsce odbywają się od sierpnia do końca lutego, lecz na łanie można polować od września do 15 stycznia. Terminarz polowań stanowi ważny wyznacznik planowania polowania.

Biuro polowań Ponowa oferuje również polowania zbiorowe łowieckie, np: na zwierzynę grubą lub dzikie kaczki. Każde polowanie jest organizowane na terenach gdzie jest największa liczba zwierzyny. W okresie sezonu polowanie może odbywać się metodą tropienia, bądź z podchodu. Podczas reszty dnia polowania możliwość jest organizowania rożnych atrakcji. W celu zgłoszenia na polowania zbiorowe zapraszamy do kontaktu: +48 605 361 922

 

Polowania na dziki w Polsce

Polowania indywidualne – każdy myśliwy, który chce uczestniczyć w polowaniach na dziki powinien posiadać uprawnienia na broń. Biuro Polowań Ponowa zaprasza na polowania na dziki indywidualne oraz zbiorowe. Myśliwych oprowadzamy po dzikich terenach łowieckich. Polowania na dziki w Polsce tylko z nami!

Polowania indywidualne w Polsce mogą odbywać się zarówno z podchodu, zasiadki lub z podjazdu. Wszystkich zainteresowanych myśliwych zachęcamy do kontaktu. W odpowiedzi prześlemy przygotowaną ofertę uwzględniająca obszar polowania, szczegółowy opis łowiska wraz z proponowanym terminem przyjazdu. Decydując się na polowanie, myśliwy wpłaca uzgodnioną bezzwrotną opłatę wstępną (zaliczkę). Nasze biuro polowań wyznacza opiekuna myśliwego, który czuwa nad przebiegiem polowania.

Polowania na dziki

Jednymi z najpopularniejszych polowań są polowania na dziki. Polowanie na dziki odyńce, wycinki, przelatki, lochy i warchlaki odbywa się przez cały rok. Podczas polowania, myśliwemu towarzyszy pilot oraz profesjonalny podprowadzający, który wskazuje zwierzynę do odstrzału. Podczas przyjazdu na polowanie gwarantujemy przynajmniej kilka wyjść. Możemy na Państwa życzenie wydłużyć długość polowania na dziki o kilka dni. Oferujemy kilka terenów łowieckich, które zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów.

Polowania na jelenie – polowanie na jelenie od września do końca sezonu

Nie można zaprzeczyć, że niewiele jest wspanialszych okresów dla myśliwych, niż czas od ostatnich dni sierpnia czy 1 września do stycznia czy lutego. Zalety tego okresu są znaczne, ponieważ wszelkie zasady dotyczące polowań na jelenie, łanie oraz byki nieco się zmieniają i rykowiska w Polsce są dostępne dla członków kół łowieckich w celu polowań na wspomniane rodzaje zwierzyny. W innych okresach w żadnym zakątku Polski nie można polować na jelenia. Wszelkie informacje na ten temat w nieco dokładniejszej formie dla pracy myśliwego znajdziesz na stronie internetowej. Polowanie na jelenie jest kwestią niezwykle satysfakcjonującą, ale i podlegającą bezpośrednio szeregowi ograniczeń.

Jeleń szlachetny to przedstawiciel zwierzyny płowej w Polsce

Jeleń szlachetny to jeden z wyśmienitych przedstawicieli ssaków, który zamieszkuje lasy państwowe na terenie Polski. Jelenie byki żyją w chmarach, którym przewodzi łania licówka. Jelenie szlachetne zamieszkują ogromne przestrzeni w lasach niezależnie od gatunków. Na jelenie poluje się zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Niemniej polowanie na te majestatyczne zwierzęta wymaga doświadczonych myśliwych. Z kolei okresy polowań zaczynają się od 21 dnia sierpnia do końca lutego, które dotyczą łani. Z kolei od 1 września do 15 stycznia poluje się na cielęta. Warto pamiętać, że polowanie na jelenie wymaga odpowiedniego uprawnienia, a co najważniejsze odpowiednich umiejętności. Przy każdym polowaniu myśliwi muszą być odpowiednio przygotowani pod względem oprzyrządowania, jak i doświadczenia.

 

Okres polowań na jelenie

W Polsce okres polowań jest ściśle ograniczony do konkretnych dat. Wśród okresów polowań na jelenie trzeba przestrzegać kilku dat. Polując na jelenie szlachetne należy pamiętać, że na byki można polować od 21 sierpnia do końca lutego. Na łanie od 1 września do 15 stycznia, a na cielęta od 1 września do końca lutego. Taki terminarz pozwala zachować równowagę w przyrodzie, w tym w uprawach rolnych, które najczęściej zbierane są w sierpniu i wrześniu. Zawsze należy przestrzegać wskazanego okresu polowań na samce, samice i cielęta. Dzięki temu trofea myśliwych będą satysfakcjonujące, a w naturze będzie równowaga.

Oferta polowań

sarna, rogacz – maj, lipiec – sierpień (ruja)
jeleń, byk – wrzesień (rykowisko)
daniel, byk – październik (bekowisko)
muflon – październik – luty
dzikie kaczki – sierpień – grudzień
dzikie gęsi – wrzesień – styczeń
bażanty – październik – luty

Zwierzyna nie trofeowa:
sarna – koza
sarna – koźlę
jeleń – łania
jeleń – cielę
daniel – łania
daniel – cielę
muflon – owca
muflon – jagnię