Polowanie zbiorowe

Pokot z polowania dewizowego – listopad 2021, 6 jeleni, 12 dzików, 2 lisy